0243 9923188

Xây lắp và dịch vụ ngành điện

1. Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp, hỗ trợ vận hành các công trình điện

2. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật vận hành, vật tư tiêu hao cho các nhà máy điện

3. Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị công nghệ trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các trạm biến áp và các dây chuyền công nghiệp