0243 9923188

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA PHÚ QUANG HƯNG

* Tư vấn, thiết kế, sản xuất, triển khai hệ thống DCS, EMS, Scada cho các nhà máy điện và trạm biến áp;

* Hệ thống điều tốc, kích từ, LCU cho các Nhà máy điện và trạm biến áp;

* Cung cấp các thiết bị nhất thứ, nhị thứ cho nhà máy điện và trạm biến áp;

* Xây lắp các trạm biến áp, công trình điện;

* Cung cấp dịch vụ thí nghiệm điện, Rơ le cho nhà máy điện và trạm biến áp;

* Tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp ráp lắp đặt, tích hợp hệ thống tủ điều khiển theo yêu cầu của khách hàng;

* Tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống quan trắc môi trường, thủy văn, hải văn;

* Tư vấn, cung cấp và triển khai các giải pháp về năng lượng;

* Tư vấn, cung cấp và triển khai hệ thống quản lý tòa nhà (BMS);

* Tư vấn, cung cấp và triển khai hệ thống hạ tầng Smart City;

* Tư vấn, thiết kế, sản xuất, triển khai, tích hợp hệ thống Công nghệ thông tin;

* Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin: phần cứng, phần mềm cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp;

* Data dữ liệu, số hóa dữ liệu thuộc các dự án của chính phủ;

* Các sản phẩm an toàn, an ninh mạng.