0243 9923188

STT

Tên ngành

Mã ngành

 1

Sửa chữa máy móc, thiết bị

3312

2

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

3313

3

Sửa chữa thiết bị điện

3314

4

Sửa chữa thiết bị khác

3319

5

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

3320

6

Lắp đặt hệ thống điện

4321 (Chính)

7

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

8

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

9

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4390

10

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

11

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

12

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

13

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4653

14

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

15

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

16

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết: Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị, hệ thống đo lường, đo đếm về điện, nhiệt, áp lực. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh các ngành nghề đăng ký nêu trên khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương)

7120

17

Xây dựng nhà không để ở

4102

18

Xây dựng công trình đường sắt

4211

19

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin;

7212

20

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

Chi tiết: – Sản xuất dụng cụ phân tích thí nghiệm; – Sản xuất thiết bị chưng cất trong phòng thí nghiệm; – Sản xuất thiết bị cân, đo, lồng ấp dùng trong phòng thí nghiệm;

2651

21

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

22

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm – Loại hình dịch vụ công nghệ thông tin: + Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin. + Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. + Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật. + Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử. + Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin. + Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu. + Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin. + Đào tạo công nghệ thông tin – Cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số – Các loại hình dịch vụ phần cứng: + Tư vấn, trợ giúp khách hàng lắp đặt sản phẩm phần cứng; + Phân phối, lưu thông các sản phẩm phần cứng; + Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm phần cứng; + Xuất nhập khẩu sản phẩm phần cứng; – Các loại hình dịch vụ phần mềm: + Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; + Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; + Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; + Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; + Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; – Các dịch vụ nội dung thông tin số: + Dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số; + Dịch vụ nhập, cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ và xử lý dữ liệu số; + Dịch vụ quản trị, duy trì, bảo dưỡng, bảo hành các sản phẩm nội dung thông tin số; + Dịch vụ chỉnh sửa, bổ sung tính năng, bản địa hóa các sản phẩm nội dung thông tin số;

6209

24

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

6311

25

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26

Hoạt động viễn thông khác

Chi tiết: Dịch vụ truy nhập Internet; Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; Đại lý dịch vụ viễn thông; Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông;

6190

27

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ;

7490

28

Sản xuất linh kiện điện tử

Chi tiết: Sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị công nghệ thông tin

2610

29

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

2620

30

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

31

Sản xuất thiết bị truyền thông

2630

32

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

9511

33

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn đồ gia dụng, sản phẩm công nghệ;

4669

34

Sửa chữa thiết bị liên lạc

9512

35

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

2640

36

Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

9521

37

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

Chi tiết: – Sản xuất máy tính cơ; -Sản xuất máy tính điện tử hoặc không dùng điện tử;

2817

38

Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

9522

39

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

40

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ

4783

41

Lập trình máy vi tính

6201

42

Xây dựng công trình đường bộ

4212

43

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

6202

44

Xây dựng công trình điện

4221

45

Xuất bản phần mềm

5820

46

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

4222

47

Xây dựng nhà để ở

4101

48

Xây dựng công trình công ích khác

4229

49

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4299