0243 9923188

Giám sát, điều khiển tự động hóa

1. Hệ thống DCS, Scada, LCU

2. Hệ thống BMS cho các tòa nhà, khu đô thị

3. Hệ thống quan trắc, thủy văn

 

 

 

 

Tải tài liệu giải pháp

4. Hệ thống điều khiển xa: giải pháp phần mềm, giải pháp phần cứng

5. Giải pháp hệ thống, tự động hóa cho các cơ quan, doanh nghiệp