0243 9923188

Công nghệ thông tin, viễn thông

1. Giải pháp, thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công hạ tầng phòng máy, hạ tầng CNTT.

2. Viết, cung cấp phần mềm CNTT cho các sản phẩm tự động hóa, quản lý cho các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp

3. Cung cấp giải pháp, thiết kế, tích hợp, cung cấp vật tư thiết bị phần cứng, phần mềm cho các dự án CNTT

4. Giải pháp cho các phòng máy điều khiển xa hội nghị truyền hình

5. Cung cấp dịch vụ số hóa văn bản, dữ liệu

6. Hệ thống PCCC, camera giám sát cho các công trình

7. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các công trình, thành phố thông minh

8. Cung cấp giải pháp, thiết kế trong lĩnh vực truyền hình trả tiền

9. Cung cấp giải pháp an toàn, an ninh mạng