0243 9923188

Từng Bước Chuyển Đổi Sang Nhà Máy Thông Minh Như Thế Nào ?
6 Tháng Ba, 2020
Hệ Thống MES Là Gì ? Vì Sao Doanh Nghiệp Sản Xuất Cần Hệ Thống MES – Hệ Thống Thực Thi Sản Xuất ?
10 Tháng Ba, 2020

Các nhà máy đang mang lại trí thông minh cho dây chuyền sản xuất theo một số cách. Hầu hết đều tập trung vào việc tích hợp giữa các máy tại khu vực sản xuất và tận dụng dữ liệu cảm biến để hiểu biết sâu sắc về tình trạng sản xuất.

Andrew Robling, giám đốc sản phẩm cao cấp của công ty Epicor, đã chia sẻ bảy công nghệ (hệ thống, giao thức và kỹ thuật) mà các doanh nghiệp đang sử dụng tích hợp trí thông minh nhân tạo vào quy trình sản xuất của họ:

Giao thức máy (Machine Protocol)

OPCUA và MTConnect là các giao thức công nghiệp để trao đổi dữ liệu giữa thiết bị sàn cửa hàng và các ứng dụng phần mềm được sử dụng để theo dõi và phân tích dữ liệu. Để kết nối với PLC trên các máy để nắm bắt các chi tiết chính, như trạng thái máy, chu trình, các bộ phận được sản xuất và phế liệu. Đây là các thành phần thiết yếu trong quy trình để thu thập dữ liệu từ máy móc và áp dụng hiểu biết dữ liệu cho chúng. 

Thiết bị cảm biến 

Trong nhiều trường hợp, các cảm biến bổ sung phải được trang bị thêm cho các máy công nghiệp để thực hiện các phép đo hiệu suất / quy trình, có thể được đưa vào các mô hình phân tích cạnh / đám mây để mang lại các hoạt động kiểm soát và thông minh mới. Robling giải thích mục đích của họ, trên mạng để theo dõi và duy trì nhiệt độ, áp suất, độ rung, v.v. cho phép cảnh báo các lỗi nằm ngoài phạm vi chấp nhận được.

Hệ thống thị giác máy tính

Điều này bao gồm mọi thứ từ Dashboardphân tích, giúp hiểu biết sâu sắc và có thể hành động, đến các giao diện trực quan phức tạp hơn, bao gồm các hệ thống AR / VR, như các công cụ để tương tác với máy móc và quy trình, và ‘cặp song sinh kỹ thuật số – Digital TWin’, có thể hiển thị các chức năng sản xuất trong 2D và 3D và phản ánh các sửa đổi trong quy trình sản xuất trong toàn bộ vòng đời của chúng (PLM), do đó, các thay đổi được cung cấp trong thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và sử dụng. Robling nói đơn giản: mô hình không gian của nhóm (cặp song sinh kỹ thuật số) để xác nhận các sản phẩm / bộ phận được sản xuất để chỉ định. 

Giao diện người-máy HMI

Một biến thể ở trên; hiển thị trực quan dữ liệu đã xử lý, trong Dashboardvà các giao diện khác, cho phép công nhân nhà máy tự động hóa và điều khiển máy móc của nhà máy theo những cách mới và làm tốt những hiểu biết mà các chức năng AI cung cấp. Các giao diện người máy (HMI)  này kết nối con người và máy móc, thiết bị, theo ông Robling. 

Hệ thống thực thi sản xuất MES

Trái tim của nhà máy; toàn bộ quy tắc phân tích dữ liệu trong sản xuất đều hướng đến hệ thống thực thi sản xuất (MES), tạo khu vực điều khiển cho sản xuất, bao gồm tự động hóa và giám sát. Robling gọi chúng là giải pháp MES để kiểm soát quy trình thống kê và kiểm soát chất lượng đầy đủ. 

Phân tích biên 

Các hành động tốt nhất tiếp theo để kích hoạt các lỗi, như tự động từ chối một phần không đáp ứng các thông số kỹ thuật, các bình luận của Robling. Vấn đề là, thông thường, với các quy trình máy có nhịp độ nhanh, nhu cầu về tốc độ là tất cả. Phân tích dựa trên đám mây, xử lý dữ liệu máy trong các trung tâm dữ liệu ở xa thông qua các kết nối băng thông rộng, thậm chí không cắt nó. Sự thông minh phải được đưa ra khu vực biên mạng.

Hệ thống báo cáo thông minh

Business Intelligence (BI) là một thuật ngữ cho các ứng dụng và ngành học để thu thập, tích hợp, phân tích và trình bày dữ liệu doanh nghiệp. Trong sản xuất, các hệ thống BI cung cấp các quan điểm lịch sử và dự đoán về quá trình và hiệu suất máy, cũng như các hoạt động xem trực tiếp. Hệ thống BI xử lý cả dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc, theo yêu cầu, để tập trung vào hoạt động và sự trỗi dậy của AI đã khiến BI sẽ phải chịu gánh nặng về lượng dữ liệu và trách nhiệm phân tích cao hơn. 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *